Montaż instalacji wyparek w papierni Södra Cell Mörrum w Szwecji

Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się pod koniec lutego. Zakres prac Mostostalu obejmuje montaż samych wyparek, kanałów je łączących, rurociągów procesowych na tej instalacji oraz konstrukcji stalowej estakady wewnętrznej. Kulminacją prac będzie podłączenie nowej instalacji do istniejącego kotła sodowego połączone z wymianą tzw. black liquor ring’u i części rurociągów pary technologicznej podczas kilkudniowego postoju papierni na początku listopada.