Ferrybridge, Wielka Brytania - montaż konstrukcji stalowej kotłowni

W połowie lutego Mostostal rozpoczął realizację nowego kontraktu polegającego na montażu konstrukcji stalowej budynku kotłowni. Zakres prac obejmuje montaż ok. 5000 ton konstrukcji stalowej kotłowni mieszczącej 2 kotły rusztowe. Koncepcja prowadzenia robót zakłada prefabrykację konstrukcji na poziomie terenu w moduły montażowe (tzw. cube’y) i jej montaż przy pomocy dużego dźwigu gąsiennicowego. Mostostal Puławy jest obecny na rynku brytyjskim od przeszło 10 lat ale ten projekt ma szczególne znaczenie dlatego, iż jest to pierwsza budowa Mostostalu na której obowiązują uregulowania NAECI. Zakończenie robót przewidziane jest na początek października 2017.