III Puławska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

W dniach 10 – 17 lipca 2011 odbyła się III Puławska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę pod hasłem „Tutaj wszystko się zaczęło”. Większość pielgrzymów była dobrze przygotowana do tej wyprawy, w tym roku przejechała już po około 400 km. Mostostal Puławy S.A. przekazał pewną kwotę środków finansowych na pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci z ubogich rodzin w tej pielgrzymce.