Operacja nasuwania podłużnego konstrukcji stalowej Mostu Głównego (etap 1)

Na budowie wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 w dniach 19 – 20 lipca 2011 odbył się 1 z 3 etapów nasuwania podłużnego konstrukcji stalowej Mostu Głównego. Operacja nasuwania trwała kilka godzin.

Operacja nasuwania podłużnego konstrukcji stalowej Mostu GłównegoOperacja nasuwania podłużnego konstrukcji stalowej Mostu GłównegoOperacja nasuwania podłużnego konstrukcji stalowej Mostu GłównegoOperacja nasuwania podłużnego konstrukcji stalowej Mostu GłównegoOperacja nasuwania podłużnego konstrukcji stalowej Mostu Głównego