Mostostal Puławy S.A.

Nazwa Stanowisko
Tadeusz Rybak Prezes Zarządu, Dyrektor
Jerzy Świeca Wiceprezes, Dyrektor ds. Marketingu i Produkcji
Waldemar Leszek Dyrektor Finansowy
Agata Sajnaj Prokurent, Główny Księgowy
Ewa Miodek Dyrektor Handlowy
Aneta Sałuda Specjalista ds. Komunikacji i Ładu Korporacyjnego
Paweł Bartosiewicz Dyrektor ds. Produkcji Przemysłowej WKS
Andrzej Łucjanek Dział Marketingu i Przygotowania Produkcji, Dyrektor
Agnieszka Matys Dział Marketingu i Przygotowania Produkcji, Zastępca Dyrektora
Jarosław Muciek Dział Marketingu i Przygotowania Produkcji, Dyrektor Marketingu ds. Eksportu
Dariusz Pecio Sekcja Budownictwa Przemysłowego
Grzegorz Olszewski Sekcja Budownictwa Mostowego
Jarosław Łopąg Sekcja Budownictwa Kubaturowego i Sportowego
Leszek Zaborski Dział ds. Realizacji i Projektowania, Dyrektor
Stanisław Bachanek Dział Głównego Spawalnika, Kierownik
Anna Stępniak Dział Księgowości
Aneta Margol Dział Księgowości
Beata Łoza Dział Księgowości
Beata Bil-Traciłowska Dział Finansowy
Gabriela Matras Dział Ekonomiczny
Małgorzata Szlendak Dział Kontrolingu i Budżetów, Kierownik
Jerzy Kowalski Dział Spraw Pracowniczych, Dyrektor
Piotr Miszkurka Dział Organizacyjno-Prawny, Kierownik
Stanisław Gawda Dział Logistyki, Dyrektor
Krzysztof Jaworski Dział Utrzymania Ruchu, Kierownik
Jarosław Rafalski Dział Zapewnienia Jakości, Kierownik
Izabela Samorek Zintegrowany System Zarządzania
Wiesław Lasota Dział Zabezpieczenia Antykorozyjnego, Kierownik
Jerzy Kozak Dział Technologii i Przygotowania Produkcji
Wiesław Cieślak Zakład Prefabrykacji, Dyrektor
Jerzy Kubiś Pracownia Badań Nieniszczących, Kierownik
Marek Strojek Specjalista ds. BHP i PPOŻ
Marek Konopacki Informatyk
Andrzej Perkowski Magazyn, Kierownik

Multimedia

Mostostal Puławy S.A - prezentacja oferty
Prezentacja firmy Mostostal Puławy S.A. Mostostal Puławy S.A. - Energetyka
Ambasador Polskiej Gospodarki Prezentacja krytego toru kolarskiego BGŻ Arena

Poczta dla pracowników