X Międzynarodowa Konferencja Naukowa QUALITY OF LIFE 2007

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa QUALITY OF LIFE 2007

Mostostal Puławy S.A. był sponsorem X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jakość życia w społeczeństwie informacyjnym QUALITY OF LIFE 2007”, która odbyła się w dniach 23-25. listopada 2007r. w Kazimierzu Dolnym. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem pani prof. zw. dr hab. Elżbietę Skrzypek pełniącą funkcję Przewodniczącej Komitetu Naukowego Konferencji.

 

Podczas konferencji podjęto próbę oceny uwarunkowań jakości życia człowieka w warunkach XXI wieku, w warunkach społeczeństwa informacyjnego, będącego elementem społeczeństwa wiedzy.

Tematyka konferencji została zawarta w 3 blokach tematycznych: 1. społeczeństwo informacyjne jako element społeczeństwa wiedzy, 2. jakość życia, 3. pomiar i sposoby poprawy jakości życia.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa QUALITY OF LIFE 2007 X Międzynarodowa Konferencja Naukowa QUALITY OF LIFE 2007 X Międzynarodowa Konferencja Naukowa QUALITY OF LIFE 2007