Schemat organizacyjny

         

ZKS

Dział Systemów Zarządzania

Mostostal Warszawa S.A.
         
                 
                   
 

BP

Biuro Projektowe

KZ

Kierownik Produkcji Zakładu Prefabrykacji

LZ

Zaopatrzenie

BT-1,2,3

Budowy zagraniczne

KBE-1,2,3

Budowy zagraniczne

PS

Dział Spawalnictwa

DJ

Zastępca Kierownika Działu Zapewnienia Jakości

PP

Dział przygotowania produkcji
 

RP

Dział Realizacji

WP

Kierownik Produkcji Przemysłowej

DT

Dział Technologiczny

LT

Transport
     

S.Bud.Ogólnego

S.Bud.Mostowego

S.Bud.Przemysł.

S.Kosztorysowania

 

S.Bud.Ogólnego

S.Bud.Mostowego

S.Bud.Przemysł.

ZP

Zakład Prefabrykacji

LM

       
 

KB-1,2,3

Budowy krajowe

WKS

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych
 

MW

Wypożyczalnia