Schemat organizacyjny

       

D

Dyrektor Prezes Zarządu
                   
                   
     

DP

Dyrektor ds. Marketingu i Produkcji V-ce Prezes Zarządu
                 

PP

Dział przygotowania produkcji

PG

Specjalista ds. Obsługi
formalno-prawnej kontraktów

BP

Biuro Projektowe

KZ

Kierownik Produkcji Zakładu Prefabrykacji

LZ

Zaopatrzenie

WB-1,2,3

Budowy zagraniczne w Wielkiej Brytanii

BT-1,2,3

Budowy zagraniczne w Niemczech

PS

Dział Spawalnictwa

FB

Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Rachunkowości Zarządczej

DJ

Zastępca Kierownika Działu Zapewnienia Jakości

S.Bud.Ogólnego

S.Bud.Mostowego

S.Bud.Przemysł.

S.Kosztorysowania

 

RP

Dział Realizacji

WP

Kierownik Produkcji Przemysłowej

DT

Dział Technologiczny

LT

Transport
     

KBE-1,2,3

Budowy zagraniczne
   

DR

Dział Organizacyjno-Prawny
   

S.Bud.Ogólnego

S.Bud.Mostowego

S.Bud.Przemysł.

ZP

Zakład Prefabrykacji

LM

           

BHP

Główny Specjalista ds. BHP
 

KB-1,2,3

Budowy krajowe

WKS

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych
 

MW

Wypożyczalnia