Firma - Grupa
Spółki zależne
Firma - Grupa
Spółki zależne
Firma - Grupa
Spółki zależne

W 2005 roku Mostostal Puławy przejął pakiety kontrolne dwóch spółek, w wyniku czego powstała Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A.

W dniu 9 maja 2005 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji przedsiębiorców. Tym samym doszło do sfinalizowania umowy z dnia 12 stycznia 2005r. zawartej z Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. w sprawie nabycia przez Mostostal Puławy S.A. udziałów w spółkach:

  1. Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych "MEZAP" Sp. z o.o. (6727 udziałów, tj. 97,00% kapitału zakładowego uprawniającego do 97,00% głosów na zgromadzeniu wspólników).
  2. Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych "ENERGEZAP" Sp. z o.o. ( 1376 udziałów, tj. 92,29% kapitału zakładowego uprawniającego do 92,29% głosów na zgromadzeniu wspólników).

Koncentracja spółek spowodowała poszerzenie zakresu oferowanych usług, zwiększenie możliwości wytwórczych oraz finansowych, a w konsekwencji wpłynęła na wzrost potencjału rynkowego Mostostalu Puławy.

energezap logomezap logo