Firma
Profil działalności i misja
Firma
Profil działalności i misja
Firma
Profil działalności i misja

WIEDZA

Już od 50 lat, dzień po dniu powstaje i rozwija się przedsiębiorstwo Mostostal Puławy S.A. Firma należy do grona najlepszych firm budowlanych w Polsce. Osiągnięcia przedsiębiorstwa zostały nagrodzone licznymi nagrodami i tytułami. Grupę Mostostal Puławy S.A. współtworzą spółki zależne: Zakład Budowy Aparatów i Remontów Mezap sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych Energezap sp. z o.o. jak również własne biuro projektowe. W firmie pracuje 1200 pracowników, którzy posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia. Kolejne pokolenia Mostostalowców tworzą silną i stabilną markę Mostostal Puławy S.A. w kraju i Zagranicą.

DOŚWIADCZENIE

Mostostal Puławy S.A. koncentruje swoją działalność w kilku segmentach rynku budowlanego: infrastruktura komunikacyjna, infrastruktura kolejowa, infrastruktura lotniskowa, budownictwo kubaturowe, budownictwo przemysłowe, energetyka i ochrona środowiska.

Firma specjalizuje się w produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Realizację oferowanych usług zapewnia wysoko wykwalifikowana załoga i odpowiednia struktura organizacyjna. Wysokie standardy pracy oraz partnerstwo we współpracy z inwestorem sprawiają, że firma cieszy się bardzo dobrą opinią. Zespół spółki mocno angażuje się i tworzy odpowiednie warunki współpracy, które znacznie podnoszą wyniki realizowanych kontraktów.

JAKOŚĆ

Kompleksowe i najwyższej jakości usługi spawalnicze oraz montażowe to cechy wyróżniające firmę Mostostal Puławy S.A.. Troska o rzetelne i terminowe wykonanie zleconej pracy jest od początku atrybutem spółki. Certyfikacja usług, jak również respektowanie Systemu Zarządzania Jakością jest priorytetem marki Mostostal Puławy S.A. Wytwórnia Konstrukcji Stalowych o rocznej zdolności produkcyjnej 8000 ton oraz Zakład Prefabrykacji i Dział Robót Antykorozyjnych stanowią nowoczesne zaplecze produkcyjne Mostostalu Puławy. Firma posiada laboratorium wykonujące badania nieniszczące: radiograficzne RT, ultradźwiękowe UT, magnetyczno-proszkowe MT, penetracyjne PT i wizualne VT w pełnym zakresie niszczące: mechaniczne, wytrzymałościowe i metalograficzne. Nowoczesne żurawie samojezdne o udźwigu do 200t są dużym atutem oferowanych usług.

ROZWÓJ

Spółka dynamicznie rozwija swoją działalność eksportową, która od najwcześniejszych lat istnienia firmy stanowi poważny segment jej działalności. Z biegiem czasu przedsiębiorstwo zdobyło doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia do samodzielnego prowadzenia robót na rynkach zagranicznych. W 1997 roku powstało Biuro Techniczne w Niemczech. Obecnie Mostostal Puławy z dużym powodzeniem działa na rynkach: niemieckim, angielskim, szwajcarskim, austriackim, szwedzkim, norweskim, fińskim oraz duńskim, gdzie specjalizuje się w budowie i montażu kotłów energetycznych różnego typu, elektrofiltrów, wykonawstwie i montażu instalacji oczyszczania spalin. W realizacji usług eksportowych Mostostal Puławy S.A. współpracuje z dużymi światowymi korporacjami operującymi na całym świecie. Ma ambicje i plany, aby to długoletnie doświadczenie pracy w Europie, pozwoliło firmie nadal rozwijać działalność eksportową.

MISJA

Głównym przesłaniem marki Mostostal Puławy S.A. są cztery priorytety: WIEDZA – DOŚWIADCZENIE – JAKOŚĆ – ROZWÓJ, które wyznaczają kierunki rozwoju spółki oraz opisują zasady kształtowania kultury organizacyjnej, a jednocześnie wzmacniają relacje z partnerami biznesowymi.

Misją kreującą rozwój Grupy Mostostal Puławy S.A. jest efektywna współpraca z inwestorami oraz instytucjami badawczymi i uczelniami w celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także organizacyjnych. Inwestowanie w podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zespołu pracowników oraz kadry zarządzającej, stanowi od zawsze istotny element rozwoju firmy Mostostal Puławy S.A.

Głównym kierunkiem działalności Grupy Mostostal Puławy S.A. jest zdobycie pozycji lidera w zakresie rozwiązań dla branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa przemysłowego, energetycznego i innowacyjnego budownictwa, które wynika z potrzeb zmieniającego się europejskiego rynku.

Nowym kierunkom rozwoju strategicznego spółki towarzyszą konkretne działania związane z budową marki firmy. Mostostal Puławy S.A. stara się stworzyć odpowiednią komunikację wewnątrz spółki oraz spółek zależnych: Mezap sp. z o.o. oraz Energezap sp. z o.o., jak również być odpowiednim partnerem dla inwestorów, JST i organizacji pozarządowych