Firma
Odpowiedzialność społeczna
Firma
Odpowiedzialność społeczna
Firma
Odpowiedzialność społeczna

Mostostal Puławy S.A. to wiodąca firma budowlana, osiągająca dobre wyniki finansowe i nowocześnie zarządzana, która dba o rozwój regionu, jest czuła na potrzeby społeczne oraz troszczy się o otaczające nas środowisko naturalne. Mostostal Puławy S.A. jest znanym i cenionym mecenasem kultury, sztuki, nauki i sportu.

Spółka wspiera organizację imprez kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie województwa lubelskiego, jednak bierze również udział w projektach o zasięgu ogólnopolskim.

Mostostal Puławy S.A. uczestniczy w istotnych dla regionu wydarzeniach naukowych i społecznych, popiera i współfinansuje ważne dla społeczności lokalnej instytucje i programy rozwoju. Firma współpracuje m.in. z instytucjami edukacyjnymi, szkołami średnimi, wyższymi, samorządami terytorialnymi, puławskim szpitalem, hospicjum, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Chemika”.

Od 1997 roku wspiera lokalną sekcję kolarską KS „Pogoń Mostostal Puławy”. Klub jest znany i widoczny zarówno na Lubelszczyźnie jak i w skali całego kraju, a zawodnicy klubu odnoszą liczne sukcesy w zawodach regionalnych i ogólnopolskich.

Mostostal Puławy S.A. jest organizacją, która realizuje zasady CSR również w relacjach wewnętrznych. Pracownicy spółki objęci są specjalnym ubezpieczeniem zdrowotnym, korzystają z pomocy materialnej w postaci: bonów, niskooprocentowanych pożyczek, zapomogi oraz wsparcia finansowego w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych. Spółka organizuje liczne wydarzenia kulturalne i integracyjne np. wycieczki, bale, zawody sportowe.

Za działalność zgodną z zasadami CSR firma została nagrodzona statuetkami: „Pracodawca Roku”, „Firma Dobrze Widziana” oraz „Mecenas Sportu”.