Firma
Ład korporacyjny
Firma
Ład korporacyjny
Firma
Ład korporacyjny

Ład korporacyjny tj. corporate governance to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek Grupy Mostostal Puławy S.A. oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Ład korporacyjny grupy MOSTOSTAL PUŁAWY reguluje następujące obszary:

  1. Dobre praktyki Walnych Zgromadzeń.
  2. Dobre praktyki Rad Nadzorczych.
  3. Dobre praktyki Zarządu.
  4. Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi.
  5. Dobre praktyki w zakresie relacji wewnętrznych i kultury organizacyjnej.

Celem ładu korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających:

  1. Efektywne zarządzanie.
  2. Skuteczny nadzór.
  3. Poszanowanie praw akcjonariuszy.
  4. Przejrzystą komunikację spółki z rynkiem.
  5. Tworzenie optymalnych reguł relacji wewnętrznych i kultury organizacyjnej.

Zasady ładu korporacyjnego oraz reguły postępowania mają wpływ na kształtowanie relacji spółek Grupy Mostostal Puławy z ich otoczeniem rynkowym, są ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej tych spółek i w istotny sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności Grupy Mostostal Puławy na polskim rynku kapitałowym.