Usługi spawalnicze
Usługi spawalnicze
Usługi spawalnicze

Mostostal Puławy S.A. posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę spawaczy, legitymującą się uprawnieniami UDT, SLV, TÜV.

Wykonywanie spawania metodami wg PN-EN ISO 4063:

 • 111: Ręczne spawanie łukowe ( spawanie łukowe elektrodą otuloną)
 • 114: Spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym
 • 121: Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym
 • 131: Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych; metodą MIG
 • 135: Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych; metodą MAG
 • 136: Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
 • 137: Spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym
 • 141: Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych: metodą TIG
 • 783: Zgrzewanie łukiem ciągnionym kołków w osłonie łuku tuleją ceramiczną
  lub gazem osłonowym.